Memaafkan Ketika Mampu Untuk Membalasnya

Kamis, 13 Maret 2014 09:48 WIB | 3.709 kali
Memaafkan Ketika Mampu Untuk Membalasnya Muawiyah dahulu terkenal dengan sifat kasih sayangnya. Mengenai hal ini, ada kisahnya yang sangat masyhur. Muawiyah pernah berkata, "Sungguh, aku adalah orang yang paling hina apabila ada orang yang berbuat kesalahan, namun dia tidak mendapatkan maafku. Atau, ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, namun tidak mendapatkan kedermawananku."

Alkisah, tatkala Muawiyah memegang tampuk kekhalifahan dan mulai mengatur urusan negara, maka suatu saat para pendukung Muawiyah mengungkit-ungkit kembali kejadian Perang Shiffin. Pembicaraan mereka mengarah pada penyebutan seorang wanita Kufah yang bernama Zarqa` binti `Adiy, yaitu ketika Perang Shiffin sedang berkecamuk. Zarqa` berdiri di barisan tengah pertempuran sambil mengangkat suaranya dengan menyerukan, "Wahai para pembela Ali!" Suaranya itu bagaikan sayatan pedang yang dapat memicu semangat para tentara Ali dan seandainya seorang pengecut mendengar kata-katanya waktu itu, maka dia akan bersegera ikut dalam peperangan. Atau, seorang yang kabur dari peperangan, maka dia pun akan kembali bergabung dalam medan pertempuran. Atau, seorang yang bimbang, maka dia akan yakin untuk bergabung dalam barisan Ali.

Kemudian Muawiyah bertanya kepada para bawahannya, "Apakah kalian ingat kata-kata wanita tersebut?"

Mereka menjawab, "Kami semua masih mengingatnya."

Muawiyah melanjutkan pertanyaannya, "Lantas, apa yang kalian sarankan kepadaku terhadap wanita itu?"

"Kami menyarankan agar Anda membunuhnya saja karena dia pantas untuk itu," jawab mereka.

Muawiyah segera berkomentar, "Saran kalian sangat buruk dan ucapan kalian juga sangat busuk. Apakah kalian mempertimbangkan nama baikku apabila aku membunuhnya setelah wanita itu mendapat tempat di hati banyak orang? Dan apakah dibenarkan bila aku membunuh seorang wanita yang taat kepada pemimpinnya? Kalau sampai aku melakukannya, maka aku adalah seorang yang tidak tahu diri. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya."

Setelah itu, Muawiyah memanggil juru tulisnya dan memerintahkannya untuk menulis sepucuk surat yang ditujukan kepada wakilnyadi Kota Kufah untuk segera mengundang Zarqa` binti `Adiy dengan ditemani seorang dari keluarganya dan beberapa pengawal. Demikian pula agar wakilnya menyiapkan kasur yang empuk dan tunggangan yang jinak untuk Zarqa`. Ketika surat Muawiyah itu telah sampai di tangan wakilnya di Kufah, maka wakiinya itu segera mengirimnya lagi kepada Zarqa`, lalu dibacakan di hadapannya. Kemudian setelah Zarqa` membaca kembali surat yang dikirimkan oleh Muawiyah tersebut. Dia segara berkata, "Aku tidak mungkin akan melepaskan ketaatanku."

Setelah itu, Zarqa` pergi menemui Muawiyah dengan menunggang kereta yang bertiraikan sutra agar terasa nyaman. Setelah sampai di kediaman Muawiyah, Muawiyah segera menyambut kedatangannya seraya berkata, "Selamat datang! Selamat datang tamu yang datang dari jauh! Bagaimana keadaanmu? Bagaimana perjalanannya?"

Zarqa` lantas menjawab, "Perjalanan yang cukup menyenangkan."

Muawiyah melanjutkan pertanyaannya, "Apakah kamu tahu kenapa aku mengundangmu jauh-jauh untuk datang ke mari?"

"Yang mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah SWT," jawab Zarqa` singkat.

"Bukankah engkau si penunggang unta merah pada Perang Shiffin, lalu berdiri di tengah-tengah barisan untuk menyalakan api pertempuran dan membangkitkan hawa peperangan?" tanya Muawiyah.

"Memang betul," jawab Zarqa`.

"Apa yang menyebabkan kamu melakukan hal seperti itu?" tanya Muawiyah.

"Amirul Mukminin, waktu itu terjadi sebuah pertempuran dan dosa-dosa telah tertebus. Sedangkan zaman berubah-ubah. Maka barang siapa yang berpikir, dia akan sadar. Setiap masalah akan disusul oleh masalah yang lainnya," jawab Zarqa`.

"Kamu benar, apakah kamu tahu maksud kata-katamu waktu itu dan masih mengingatnya?" tanya Muawiyah.

"Tidak, aku tidak ingat," jawab Zarqa` singkat.

"Baiklah kalau begitu, aku mendengar kamu mengucapkan kata-kata berikut ini; `Wahai manusia! Lentera tidak akan berfungsi  cahayanya di hadapan sinar matahari, maka barang siapa yang meminta petunjuk kepada kita, maka kita akan segera memberinya petunjuk. Dan barang siapa yang bertanya, maka kita akan jawab. Apabila ada kebenaran pasti ada kesesatan dan keduanya saling bertempur. Wahai para kaum Muhajirin dan Ansar! Kalian telah bersatu dan berkumpul. Keadilan telah muncul dan kebenaran telah menang melawan kebatilan. Maka apakah sama orang yang berada dalam kebenaran dan orang yang sesat? Apakah sama antara orang mukmin dan orang fasik? Tentulah tidak sama. Maka sekarang berperanglah karena peperangan telah menjemput kalian dan bersabarlah bila perlu kesabaran. Ciri khas wanita adalah kelembutan dan ciri khas laki-laki adalah darah. Kesabaran adalah sebaik-baik penantian. Jemputlah peperangan dengan penuh semangat, karena hari ini adalah kelanjutan untuk esok`."

Muawiyah berkata lagi, "Zarqa`, bukankah yang aku ucapkan tadi adalah kata-katamu yang kamu ucapkan waktu itu?"

"Mungkin saja," jawabnya.

"Kamu selalu mengikuti Ali ke mana pun dia pergi berperang," celetuk Muawiyah.

"Semoga Allah menetapkan kesenanganmu dan tetap dalam keselamatan. Sepertinya Anda membutuhkan orang yang selalu memberikan kabar gembira dan juga teman-teman yang baik," komentar Zarqa`.

"Apakah kamu melakukan semua itu dengan senang hati?" tanya Muawiyah.

"lya, tentu. Aku senang mendengar ucapan Anda tadi dan aku lidak tahu bagaimana caranya aku harus mengung-kapkannya." jawab Zarqa` lagi.

Muawiyah berkata lagi, "Demi Allah, kesetiaanmu kepada Ali sangatlah besar, walau dia telah meninggal dunia. Sungguh, hal itu lebih membuatku kagum daripada kesetiaanmu sewaktu dia masih hidup. Sebutkanlah keperluanmu, maka aku akan memenuhinya!"

"Amirul Mukminin, aku telah mengandalkan diriku sendiri dan aku tidak pernah meminta-minta kepada orang untuk menutupi kebutuhanku," tegas Zarqa`.

"Beberapa orang yang mengenalmu telah menyarankanku untuk membunuhmu," lanjut Muawiyah.

"Sungguh nista orang yang memberi saran itu dan apabila Anda mengikutinya, maka Anda menjadi seperti itu juga," kata Zarqa`.

"Tidak, bahkan aku memaafkanmu dan berbuat baik kepadamu serta menjagamu," balas Muawiyah.

Zarqa` segera berkata, "Amirul Mukminin, sungguh mulia jiwa Anda dan orang yang seperti Anda, yang mau menghargai dan memaafkan orang lain, membalas dengan kebaikan orang yang telah berbuat jelek kepada Anda, dan memberi sebelum diminta."

Lantas, Muawiyah memberikan Zarqa` sebuah gaun dan beberapa dirham serta mengurangi pajak beberapa ribu dirham yang dibebankan kepadanya setiap tahunnya dan mengizinkan Zarqa` untuk kembali ke kampung halamannya dengan selamat.  (Kisah-kisah tentang Keimanan dan Akhlak )Yuk Bagikan :

Baca Juga

Doa yang Paling Sering Diucapkan Rasulullah
Kamis, 24 November 2016 10:25 WIB
Jika Anda Begini, Istri Anda Bakal Demen
Kamis, 13 Oktober 2016 10:52 WIB
Tinggi Ilmu Namun Rendah Hati
Rabu, 28 September 2016 10:29 WIB
Empat Amalan Surga Dalam Satu Hari
Selasa, 20 September 2016 14:21 WIB